Bedenktijd en Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Dit geldt alleen voor producten die niet op maat zijn gemaakt en online zijn aangekocht in onze webshop zoals onze onderhoudsproducten. Zie onderstaande quote, afkomstig uit onze Algemene voorwaarden Artikel 10 (Uitsluiting Herroepingsrecht) lid 7.

“De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;”

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze Algemene voorwaarden, Artikel 6 tot en met 10.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Springvale Chesterfields, Nijverheidsstraat 24, 2802 AL Gouda, Nederland, 0182-686873, info@springvale.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt ons het ingevulde modelformulier voor herroeping ook per e-mail toesturen. Gebruik hiervoor het e-mailadres info@springvale.nl. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons (Springvale Chesterfields, Nijverheidsstraat 24, 2802 AL Gouda, Nederland, 0182-686873, info@springvale.nl) terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Indien het voorkomt dat het/de product(en) niet via u, of via een voor u beschikbare dienst aan ons kunnen worden overhandigd, is het mogelijk dat wij deze bij u komen ophalen. Hiervoor berekenen wij kosten. Omdat de afstand een belangrijke variabele is bij het bepalen van de kosten, is het voor ons niet mogelijk een eenduidig bedrag te communiceren. Indicatief zal u rekening moeten houden met een kostenpost van ongeveer €65,-. Dit bedrag is gelijk aan onze verzendkosten van dergelijke producten.

Bekijk en/of download het Modelformulier ontbinding herroeping 2016 in PDF-formaat via deze link: Modelformulier ontbinding herroeping 2016