Garantie

Springvale garantie

Original English Chesterfield – English Quality. Natuurlijk gaat onze kwaliteit veel verder dan wat voor U aan de buitenzijde zichtbaar is. Ons bedrijf is lid van Het Gilde Van Meestervaklieden en gaat er natuurlijk van uit dat de aankoop van een chesterfield een belangrijke investering is waarbij de kwaliteit van allergrootste belang is. Niet alleen het gebruikte leder of stof, maar ook de constructiemethode, kwaliteit van de toegepaste materialen en attentie voor het detail zijn van hoogst belang. Na vijf jaar komen slechts materiaal, transportkosten en voorrijkosten voor rekening cliënt, reparatiekosten zijn gratis. Voor recliner, bureaustoel frames en sta-op stoelen geldt dit na drie jaar.

De Springvale garantie omvat:

  • 10 jaar volledige garantie op frame en vering
  • 5 jaar garantie op leder, mits onderhouden met ons voorgeschreven onderhoudsproduct
  • 5 jaar op kussenvullingen
  • 3 jaar op recliner, bureaustoel frames en sta-op stoelen. (bewegende frames)
  • 2 jaar garantie op stoffen

Wettelijke garantie

Naast de bovengenoemde Springvale garantie is op onze producten wettelijke garantie van toepassing. Deze wettelijke garantie houdt in dat de door ons geleverde producten datgene zijn of moeten doen wat u als consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Zo behoren onze producten geen gebreken te vertonen, die niet te verwachten zijn tijdens de verwachte levensduur bij normaal gebruik. De eerder genoemde Springvale garantie doet niks af aan de wettelijke rechten van u als consument.Wij zijn met recht trots op onze producten en op elk onderdeel van de door U bestelde suite wordt dan ook lange tijd gegarandeerd door de vakmensen die Uw Chesterfield(s) hebben vervaardigd. Waarom maken wij geen gebruik van instanties als de Waarborg Fonds etc: De garantievoorwaarde van deze instanties zijn beperkt tot 3 jaar en is daar in afbouwend. Onze garantie gaat veel verder, wij zouden onze klanten te kort doen door gebruik te maken van deze instanties.